top of page

Hvad er REIKI ?

Reiki er et japansk ord, der betyder UNIVERSEL LIVSENERGI. En tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi. Reiki betyder, at den energistrøm, som flyder i auraen forøges.

Reiki renser på det fysiske plan og giver ny energi i harmoni mellem krop, sind og ånd. Reiki energien søger derhen, hvor du har brug for den. Reiki fjerner de blokeringer kroppen måtte have. Reiki Healing hjælper dig til at helbrede sig selv, til at få større balance i både krop og sind. Ofte vil du bagefter føle dig både fysisk og følelsesmæssigt løftet og styrket.

En behandling er meget beroligende, og du vil typisk befinde sig i en meditativ tilstand, der i sig selv er meget healende.

Reiki Healing adskiller sig fra andre healingmetoder gennem sine indvielser, dvs. åbningen af en kanal, som energien kan strømme igennem, uden at behandleren selv bruger sin egen energi. Reiki energien bliver ikke sendt, men klienten suger energien til sig – akkurat så meget som denne nu er klar til at modtage, og ikke mere.

Hvad hjælper Reiki på?


Opløser blokeringer

Bevirker total afspænding

Befordrer selvhelbredelse

Oplader alle energibaner

Afhjælper stress

Modvirker udbrændthed

Øger kropsbevidstheden

Fremmer kærligheden

Er enkel og smuk

Flyder i ubegrænset mængder

Forkælelse i hverdagen- gør underværker, giv dig

selv og din krop en fantastisk oplevelse.

Du vil føle mere klar i hjernen, lettere, mere rolig

og afbalancerret.

Reiki understøtter og beriger medicinske behandlinger, zoneterapi, massage, fysioterapi, kiropraktik og psykoterapi

Reiki kan aldrig erstatte lægekonsultation eller medicin

100 % tavshedspligt

bottom of page