top of page
Reiki healing

Hvad er Reiki?

Reiki er et japansk ord, der betyder UNIVERSEL LIVSENERGI. En tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi. Reiki betyder, at den energistrøm, som flyder i auraen forøges.

Reiki renser på det fysiske plan og giver ny energi i harmoni mellem krop, sind og ånd. Reiki energien søger derhen, hvor du har brug for den. Reiki fjerner de blokeringer kroppen måtte have. Reiki healinghjælper dig til at helbrede sig selv, til at få større balance i krop og sind. Ofte vil du bagefter føle dig både fysisk og følelsesmæssigt løftet og styrket. En behandling er meget beroligende, og du vil typisk befinde dig i en meget meditativ tilstand, der i sig selv er meget healende. Reiki healing adskiller sig fra andre healingmetoder gennem sine indvielser, dvs. åbningen af en kanal, som energien kan strømme igennem, uden at behandleren selv bruger sin egen energi. Reiki energien bliver ikke sendt, men klienten suger energien til sig akkurat så meget som denne nu er klar til at modtage, og ikke mere.

Hvad hjælper Reiki på ?

Opløser blokeringer

Bevirker total afspænding

Befordrer alle energibaner

Oplader alle energibaner.

Afhjælper stress

Modvirker udbrændthed

Øger kropsbevidstheden

Fremmer kærligheden

Er enkel og smuk

Flyder i ubegrænset mængder

Forkælelse i hverdagen 

Gør underværker,  giv dig selv og 

din krop en fantastisk oplevelse.

du vil føle mere klar i hjernen,

mere rolig og afbalanceret

Reiki understøtter og beriger medicinske behandlinger, zoneterapi, massage, fysioterapi, kiropraktik og psykoterapi.

Reiki kan aldrig erstatte lægekonsultation eller medicin.

Har 100 % tavshedspligt

Reiki Behandling
bottom of page